วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิธีไล่นกพิราบ โดยธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ตอนที่ 1
 แนะนำลูกค้าของตน “ไห้รอดูสกานการณ์” ไปพลาง ๆ ก่อนจนกว่าตลาดจะพึ่เนคืนสภาพดีซื้นการที่ตลาดหุ้นแปรปรวนไนบ่วงหนึ่งบ่วงไดนั้น ไนได้หบายควานว่า นักเล่นหุ้นทั้งตลาดจะสูญเสียโอกาส ไนนีทางทำบาหากิน หรอตลาดหุ้นเต็นไปด้วยบสภาวะที่เลวร้าย นักเล่นหุ้นบออาบ่เบพากลับนองว่า “ควรจะกือโอกาสอย่างไร เพื่อพลิกสกานการณ์อันเลวร้ายนไห้เกิดเป็นประโยบนต่อการทำบาหากินยองพาได้” แต่ไน่ไบ่นงรอไห้เสียโอกาส !ธรรมชาติที่แท้จริงของตลาดหลักทรัพย์นั้น เมื่อมืผู้เลีย'โอกาลจำนวนหนึ่ง ก็ย่อมจะเป็นโอกาลดืของคนอีกจำนวนหนึ่ง เพราะหุ้นนั้นเป็นสิ่งซื้อขายและเปลี่ยนมือไค้เลมอ ไม่ว่าตลาดจะดืหรือจะร้าย ถ้า    คนมองว่าตลาดหุ้นตกตํ่า มีแต่แรงเทขาย  เครื่องไล่นกทำเอง และขณะเดียวกันก็จะมีคนเข้ารับชื้อเอาไว้ ถามว่า “เขาเข้าไปชื้อไว้ทำไม? ในเมื่อตลาดบอกอาการน่าเป็นห่วงอย่างนั้น” คำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ ชื้อของถูกเพื่อรอให้พวกที่ขาย กลับเข้ามาชื้อของแพงคืนไป มันเป็นวัฎจักรที่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไป

 การ “รอคอยโอกาส” ไบ่ไบ่วิรีการแก้ใยกี่ดียองนักลงทุน การรอโอกาสกลับจะIปีนเครื่องบอทำให้เสียโอกาสด้วยซํ้าโป คนกี่ใบนั้อ โบยายหุ้นในบ่วงกี่ตลาดรวนเรนั้น เปีนเพราะพลอันเกิดจากควาบเยื่อนั้นในด้านจิตวิทยากี่เกินควาบพอดี อย่างเซ่น มีการวิเคราะห์ว่า หุ้นจะอยู่ในช่วงที่ไม่แน่นอนดัชนีจะยืนอยู่ได้ในระดับหนึ่ง หนามกันนกเกาะ  แต่ถ้าสามารถผ่านแรงต้านได้ก็จะเกิดแรงต้านต่อไป ณ อีกจุดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดแรงขายมาก แรงต้านจะอ่อนตัวแล้วดัชนีก็จะไหลลง และจะมีแนวรับต่อที่...เมื่อรับไว้ไม่ไหวก็จะมีแรงรับต่อไปอีกที่จุด...?ลักษณะที่วิเคราะห์แบบนี้เหมือนการเล่นโยนหัวโยนถ้อยถ้าไม่ขึ้นหัว...มันก็ต้องออกถ้อย !...ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามทนายสมชายดู !นักวิเคราะห์หุ้นนั้น เขาอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางเทคนีเคิล เขาไม่ไต้วิเคราะห์แบบล่องเมฆ หรือนั่งเทียน เทคนิเคิลบอกว่าอย่างไร ? เขาก็จะนำมาวิเคราะห์เพื่อให้รู้ถึงเหตุผลและความเป็นไปได้ จะได้หาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขสถานการณ์เหมือนกะหมอดู ถ้าไม่มีตำราจะเที่ยวดูส่งเดชได้ไง...!ผมเป็นนักเล่นหุ้นโดยอาศัยตำราพื้นบ้านและเท่าที่ทำมาหากินกับหุ้นพอมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ถึงกับล่มจม และรอดปากเหยี่ยวปากกามาได้ ไม่ใช่เพราะเป็นเซียน หรือในหัวมีแต่ข้อมูล... !พบจะบองตลาดหุ้นในบ่วงภาวะตกตา หรอตำราสมัยใหม่บอกว่า “WAITAND SEE”  วิธีไล่นกพิราบ แล้วพบจะคิดยองพบด้วยเหตุพลง่าย ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำบาหากินให้เป็นประโยนน์ตํอตัวเองด้งน1.    บองว่ามักเล่นหุ้นล้วนใหญ่กำลังคิด และหวาดวิตกต่อควาบเล้ยหายและเห็นคล้อยตาม ๆ กันไป อย่างนี้เรียกว่า “จิตวิทยา” นักเล่นหุ้นเกิดความไม่แน่นอน เพราะมีสาเหตุต่าง ๆ คอยบ่งชี้2.    เนอคนล้วนใหญ่เบื่อในเรื่องจิตวิทยา ก็จะพากันเทขายหุ้นเพราะเกิดความกลัวและมีความรู้สึกว่าตลาดเลวร้ายแล้วจะขายหุ้นไม่ทันหรือกลัวว่าจะหนีตายไม่พ้น3.    มักวิเคราะห์และมักเล่นหุ้น จะพูดถึงแต่ภัยพิบัติและความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น พูดจนทำให้นักเล่นหุ้นขวัญเสีย4.    นองดูสภาพควานเป็นจริง อ่านเหตุการณ็ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของเหตุที่เกิด และพยายามสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเอง เมื่อตัวเองเกิดความมั่นใจและไม่หวั่นไหวไปตาม กำจัดนก “จิตวิทยา” ก็จะมองออกเองว่าตลาดนั้นยังคงเป็นตลาดที่น่าลงทุนไม่เลวร้ายอย่างที่คิดตลาดหุ้นไม่ใช่  แหล่งที่ผู้คนจะแห่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างเดียว มิฉะนั้นใครเล่าจะเป็นฝ่ายเลียและซื้อของแพง...มันก็ต้องมีทั้งคนได้และคนเลีย จึงจะเป็นตลาดลากลพูดอย่างนี้ถ้าฟังยากก็ลองไปถามพี่จิ๋วเอาเองก็แล้วกัน...!เมื่อตลาดหุ้นยังอย่ในช่วงวิกฤติเราก็ต้องมองหาหุ้นที่มีพื้นฐานดีร    ฆ1    ริมีผลประกอบการที่ดี มีผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นหุ้นที่มีอนาคต ดูว่าราคาตกตํ่าทั้งที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีนั้น เกิดจากสาเหตุอะไร ถ้าจิตวิทยาหวนกลับหรือตลาดโน่นบ่าวร้าย โม่ปรากฎย่าวดีอย่างน ราคาพอจะพ้าโปรับซอไว้แล้วรอยายซั่วระยะหนงอย่างนบีควาบปีนไปได้สูงที่จะทำทำโรได้ก้าหุ้นรีเบาบดีก็จะทำได้หุ้นพื้นฐานด้วนบราคาดีดกลับไปยืนที่เก่าหรอใกล้เคียงจากนั้นก็จะมองหุ้นในกลุ่ม ไฟแน้นซ์ ตัวอื่น ๆ ที่ราคาลดลง เจลไล่นก  แต่มีแนวโน้มว่าราคาจะขยับขึ้นเมื่อจิตวิทยาอ่อนตัวลง การเลือกซื้อหุ้นต้องดูเงินในกระเป๋าและต้องคิดให้หนักว่า การซื้อหุ้นตัวใหญ่ราคาถูก แต่ต้องจ่ายค่าคอมมากทั้งเวลาซื้อและขายหุ้น บางตัวมีกำไรตัวละ ไ 0 บาทก็ยังไม่คุ้มทุนก็มีดังนั้นการเลือกซื้อหุ้นจำต้องคำนวณค่าคอมรวมไปด้วยการเล่นหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่า เล่นตัวไหนจะมีกำไรและลงทุนน้อย ไล่นกพิราบถาวร  การซื้อหุ้นใหญ่นอกจากจะต้องเลียเงินมาก แล้วยังหมุนเงินได้ยาก สู้ซื้อหุ้นเล็กเลียเงินน้อย หมุนเงินได้ง่ายและอาจซื้อขายได้หลายรอบ หุ้นยอดนิยมบางตัวเช่น หุ้นในกลุ่มสื่อสารในขณะที่มีราคาลดลงมาก การเก็บหุ้นนี้ไว้รอตลาดรืเบานด์น่าจะได้ผล ถ้าใครมีความอดทนฟังเพลง “เป่าปีใส่หูควาย” ไปเรื่อย ๆ ลักวันหนึ่งควายอาจให้คุณก็ได้ ของพรรค์นี้มีความเป็นไปได้ในภาวะตลาดไม่แน่นอน


เครื่องไล่นก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น